PłaceCzy to się (o)płaca?

Obsługa płacowa to nie tylko naliczenia wynagrodzeń pracowników czy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. To również obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne, ale również ewidencje potrąceń, rozliczenie czasu pracy i wiele innych obliczeń przy których łatwo o pomyłkę, jeśli się nie ma odpowiedniego przygotowania. Płace to dane bardzo wrażliwe więc należy się z nimi obchodzić wyjątkowo ostrożnie. My o tym wiemy, dlatego do ich naliczenia podchodzimy wyjątkowo skrupulatnie, bo błędy mogłyby kosztować zbyt wiele. 

Opłaca się zatrudnić fachowców - to jasne.

Co oferujemy

  • Naliczenie wynagrodzeń za pracę
  • Przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych
  • Naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy
  • Obliczanie należnego podatku od osób fizycznych
  • Obliczanie składek ubezpieczeniowych
  • Sporządzanie miesięcznych informacji o wysokości zaliczki na podatek 
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach i zaliczkach dla pracowników
  • Wsparcie indywidualnego opiekuna i specjalistów

 Cennik szczegółowy

Ilość osób Cena netto
do 20 osób 60,00 PLN
powyżej 20 osób indywidualna

 Cena obejmuje pełną obsługę kadry - płace - zus - podatki

 
 

AcyMailing Module