KadryCzy warto mieć kadrową?

Obsługa kadrowa pracowników obejmuje ogół zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej wynikającej z obowiązujących przepisów kodeksu pracy oraz przepisów pokrewnych (BHP, ochrona zdrowia) a także ogół czynności związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych. Jest to szeroka dziedzina i wymaga naprawdę dużej wiedzy i doświadczenia. Wymaga ciągłego szkolenia i bieżącego śledzenia zmian w przepisach. A to wszystko kosztuje.

Na pewno warto mieć kadrową. Ale czy u siebie na etacie?

Można mieć swoją kadrową u nas! Wyposażoną w profesjonalne narzędzia, doświadczenie, wiedzę specjalistyczną, dostęp do najnowszych wydawnictw branżowych, zaprawioną w kontaktach z urzędnikami.

Co oferujemy

  • Prowadzenie akt osobowych pracowników
  • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  • Wystawianie świadectw pracy oraz aneksów
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP
  • Prowadzenie ewidencji urlopowych
  • Wsparcie indywidualnego opiekuna oraz specjalistów

 Cennik szczegółowy

Ilość osób Cena netto
do 20 osób 60,00 PLN
powyżej 20 osób indywidualna

 Cena obejmuje pełną obsługę kadry - płace - ZUS - podatki

 
 

AcyMailing Module