KPiRDlaczego warto?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną ewidencją przeznaczoną wyłącznie do celów podatkowych, by na podstawie jej zapisów prawidłowo obliczyć podatek. Jej prowadzenie polega na rejestracji wszystkich przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Wydaje się proste prawda? Pozornie.

Za prostą "rejestracją" stoi niestety szereg przepisów regulujących to co można a czego nie można w niej ujmować. My jesteśmy właśnie po to, żeby naszym klientom zdjąć z głowy konieczność nieustannego śledzenia zmian w przepisach, wyroków sądów administracyjnych, etc. Powierzenie nam prowadzenia tej ewidencji pozwoli zaoszczędzić naprawdę sporo czasu i niejednokrotnie pieniędzy.

Co oferujemy

  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
  • Prowadzenie ewidencji pomocniczych (środków trwałych, wyposażenia)
  • Kontrola i weryfikacja dokumentów źródłowych
  • Sporządzanie okresowych informacji podatkowych
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania podatkowego
  • Wsparcie indywidualnego opiekuna oraz specjalistów

Cennik szczegółowy

Ilość wpisów KPiR + VAT KPiR bez VAT
do 10 szt. 200,00 PLN 150,00 PLN
od 11 do 30 szt. 250,00 PLN 200,00 PLN
od 31 do 80 szt. 350,00 PLN 300,00 PLN
od 81 do 150 szt. 500,00 PLN 450,00 PLN
powyżej 150 szt. indywidualna indywidualna
*) ceny netto