KPiRDlaczego warto?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną ewidencją przeznaczoną wyłącznie do celów podatkowych, by na podstawie jej zapisów prawidłowo obliczyć podatek. Jej prowadzenie polega na rejestracji wszystkich przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Wydaje się proste prawda? Pozornie.

Za prostą "rejestracją" stoi niestety szereg przepisów regulujących to co można a czego nie można w niej ujmować. My jesteśmy właśnie po to, żeby naszym klientom zdjąć z głowy konieczność nieustannego śledzenia zmian w przepisach, wyroków sądów administracyjnych, etc. Powierzenie nam prowadzenia tej ewidencji pozwoli zaoszczędzić naprawdę sporo czasu i niejednokrotnie pieniędzy.

Co oferujemy

  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
  • Prowadzenie ewidencji pomocniczych (środków trwałych, wyposażenia)
  • Kontrola i weryfikacja dokumentów źródłowych
  • Sporządzanie okresowych informacji podatkowych
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania podatkowego
  • Wsparcie indywidualnego opiekuna oraz specjalistów

Cennik szczegółowy

Ilość dokumentów KPiR + VAT KPiR bez VAT
do 20 szt. 150,00 PLN 100,00 PLN
od 21 do 50 szt. 200,00 PLN 150,00 PLN
od 51 do 100 szt. 300,00 PLN 250,00 PLN
od 101 do 150 szt. 400,00 PLN 350,00 PLN
powyżej 150 szt. indywidualna indywidualna
*) ceny netto