×

Ostrzeżenie

00000, ,

KPiRDlaczego warto?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną ewidencją przeznaczoną wyłącznie do celów podatkowych, by na podstawie jej zapisów prawidłowo obliczyć podatek. Jej prowadzenie polega na rejestracji wszystkich przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Wydaje się proste prawda? Pozornie.

Za prostą "rejestracją" stoi niestety szereg przepisów regulujących to co można a czego nie można w niej ujmować. My jesteśmy właśnie po to, żeby naszym klientom zdjąć z głowy konieczność nieustannego śledzenia zmian w przepisach, wyroków sądów administracyjnych, etc. Powierzenie nam prowadzenia tej ewidencji pozwoli zaoszczędzić naprawdę sporo czasu i niejednokrotnie pieniędzy.

Co oferujemy

  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
  • Prowadzenie ewidencji pomocniczych (środków trwałych, wyposażenia)
  • Kontrola i weryfikacja dokumentów źródłowych
  • Sporządzanie okresowych informacji podatkowych
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania podatkowego
  • Wsparcie indywidualnego opiekuna oraz specjalistów

Cennik skrócony

  KPiR + VAT KPiR bez VAT
Abonament miesięczny 250,00 PLN 220,00 PLN
Limit wpisów w abonamencie 20 20
Ewidencja wpisu
ponad limit
10,00 PLN 10,00 PLN
*) ceny netto
 
 

AcyMailing Module