Księgi rachunkoweDlaczego można nam zaufać?

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe stanowią podstawowe źródło wiedzy o stanie firmy. Jasno i przejrzyście prowadzone, są kluczowym źródłem informacji dla Zarządu, Rady Nadzorczej i udziałowców. Wiemy jak ważne są informacje, dlatego zbieramy je skrupulatnie, aby były dostępne w każdej chwili. Posiadamy niezbędne przygotowanie zawodowe, długoletnie doświadczenie i wiedzę, aby prowadzić księgi rachunkowe zarówno małych, średnich jak i bardzo dużych podmiotów. Prowadzimy księgowość takich firm już od wielu lat. Nasz profesjonalizm potwierdzają wielokrotne audyty niezależnych podmiotów oraz raporty biegłych rewidentów. 

Oferujemy

  • Przygotowanie przejrzystego planu kont oraz polityki rachunkowości
  • Prowadzenie księgi głównej
  • Prowadzenie niezbędnych ewidencji pomocniczych
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
  • Kontrolę dokumentów źródłowych
  • Ustalanie wyniku bilansowego i podatkowego
  • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
  • Wsparcie indywidualnego opiekuna oraz specjalistów

 

Cennik orientacyjny

Ilość dokumentów Cena netto
do 10 szt. 750,00 PLN
od 11 do 30 szt. 800,00 PLN
od 31 do 70 szt. 1 000,00 PLN
od 71 do 100 szt. 1 200,00 PLN
od 101 do 150 szt.  1 500,00 PLN
powyżej 150 szt. indywidualna