niedziela, 07 styczeń 2018 11:47

Oferta dla zmieniających biuro rachunkowe

Promocja: zmiana biura rachunkowego

 

Dla firm chcących jeszcze zmienić dotychczasowe biuro rachunkowe i nawiązać współpracę z MC-OFFICE przygotowaliśmy specjalną ofertę.

 

Regulamin promocji:

1. Oferta skierowana jest dla firm, które wiąże umowa z innym biurem rachunkowym, z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 miesiące chcących podpisać umowę z MC-OFFICE.

2. W przypadku wypowiedzenia istniejącej umowy z dotychczasowym biurem rachunkowym i podpisania umowy na usługi MC-OFFICE, biuro pokryje koszt okresu wypowiedzenia poprzedniej umowy za:

     a) 1 miesiąc - przy podpisaniu umowy trwającej co najmniej 12 miesięcy,

     b) 2 miesiące - przy podpisaniu umowy trwającej co najmniej 24 miesiące,

     c) 3 miesiące - przy podpisaniu umowy trwającej co najmniej 36 miesięcy.

3. Kwota na pokrycie kosztów rozliczona zostanie jako rabat na usługi MC-OFFICE w wysokości wynikającej z faktury otrzymanej z dotychczasowego biura rachunkowego.

4. Kwota rabatu obejmuje wyłącznie koszt świadczenia usług księgowych, bez kosztów dodatkowych, kar, odsetek czy odszkodowań z tytułu rozwiązania wcześniejszej umowy.

5. W przypadku rozwiązania umowy z MC-OFFICE przed upływem okresu na który była zawarta Klient zobowiązany jest do zwrotu udzielonych rabatów.

6. Oferta obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie internetowej MC-OFFICE do odwołania.

 

Mariusz Czarnecki MC-OFFICE

 

Media